Brandschadeherstel

Schade door brand is altijd ingrijpend! Hitte & verbranding geven rookschade maar gaan ook gepaard met waterschade.

Rook & roet

Rook bestaat uit kleine deeltjes roet. Deze deeltjes roet trekken overal in en slaan in de omgeving neer. Het geeft veel schade & overlast. Daarbij is rook het meest schadelijke deel bij een brand. Het is giftig en gevaarlijk wanneer het ingeademd wordt.

Blusschade

Daarom is er bij brandschade vaak waterschade. Weliswaar dooft de brand door het gebruik van blusmiddelen maar geeft het de schade aan de omgeving. Blussen zonder schade te maken gaat niet! Blusmiddelen veroorzaken bij gebruik per definitie schade. Meest gebruikte blusmiddelen zijn schuim, poeder en water.

Stank

Naast deze schade geeft brand ook stank. Een nare geur die lang kan blijven hangen. Een geur die ingetrokken zit in het interieur. Herstellen van brandschade is ook herstellen van waterschade en de overlast van de stank.

Herstel

Herstellen van brandschade kan alleen met een grondige aanpak. Met gebruik van de juiste materialen lossen wij het herstelwerk op vakkundige wijze op.

Het herstellen van waterschade na brand is niet hetzelfde als schade door lekkage. Waanders Schilderwerken heeft ruime ervaring met het herstellen van vochtplekken, waterkringen, schimmels en andere vormen van waterschade. Lees meer voor informatie over waterschade na lekkage.

Juist na brand wilt u niet meer herinnert worden aan de nare gebeurtenis. Het liefst ziet u alles weer in oorspronkelijke staat terug. Daarnaast wilt u in een gezonde woning of ruimte kunnen verblijven.

Waanders Schilderwerken verwijdert de brandschade, herstelt de beschadigingen en de stank van brand.