Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen.

Er zijn vele voorbeelden van renovatie, zoals Monumentaal schilderwerk, weer in oude glorie herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan. Hierbij kan gedacht worden aan oude kasteelen en boerderijen, zodat deze worden gespaard voor het nageslacht.

Waanders Schilderwerken heeft ruime ervaring in het onderhoud van oude en monumentale panden. Wij pakken de renovatie projectmatig aan, en ontzorgen u van opname tot oplevering.